Template common/add-to-cart.html does not exist.
Nowy koszyk 0 PLN
 • Prawo do odstąpienia od umowy
  Data publikacji:

  Prawo odstąpienia od umowy

  1. Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży produktów w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

  2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie produktów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie produktów.

  3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować LaRose o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy sprzedaży produktów w drodze jednoznacznego oświadczenia. LaRose NIE zapewnia możliwości złożenia oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy sprzedaży produktów, jednak nie jest to obowiązkowe.

  4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy sprzedaży produktów, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

  5. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy LaRose zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia produktów (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez LaRose), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym LaRose zostało poinformowane o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy sprzedaży produktów, z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej. 7

  6. Zwrotu płatności LaRose dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie wiąże się dla niego z kosztami. LaRose może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania produktów lub do czasu dostarczenia LaRose dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

  7. Konsument ma obowiązek zwrócić produkt/produkty LaRose lub przekazać je osobie upoważnionej przez LaRose do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że LaRose zaproponowało, że samo odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem.

  8. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktów do LaRose, tj. na adres: LaRose Sp.zo.o., ul. Połaniecka 69, 42-209 Częstochowa. 9. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży produktów nie przysługuje, jeżeli produkt został dostarczony w zapieczętowanym opakowaniu, które zostało otwarte po dostarczeniu, a Produktu takiego nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych.